....... denk ik dan, hoewel ik weet dat terugkijken niet lukt wegens geen tijd.. zoals nu weer in een blog.
Om het jou door te spelen in je opleiding?Of omdat ik er nu nog geen plek voor weet ? Wegens te diep geraakt?
Leve het interculturele internet met virtuele sporen en verbanden. En laten we nu eens "tags" geven aan dit levenslange leren....vol verwondering voor nu en later.
Jo.

woensdag 6 februari 2013

Als kinderen vragen om kunst

... al van in 2010 vragen deze Nederlands kinderen om kunst...
En nu zijn we 2013 en in Vlaanderen en wat blijkt?
't Is meer dan ooit actueel en wie wil er even naar hen luisteren?Kinderen hebben kunst nodig om te groeien, om verder te kijken dan hun neus lang is en om creativiteit te ontwikkelen. Naast alle sociale en economische factoren die ons leven bepalen, is het vooral de cultuur die ons verbindt. In het theater kunnen kinderen zich herkennen en tegelijk ontwikkelen ze het vermogen zich te verplaatsen in een ander. De kennismaking met de 'vreemde' wereld van de kunst stimuleert ook een creatieve benadering van vraagstukken.

De gesubsidieerde jeugdtheater en -dansgezelschappen maken zich grote zorgen over de gevolgen voor kinderen van op handen zijnde bezuinigingen op kunst en cultuur.
Ruim 50% van de gesubsidieerde voorstellingen voor de jeugd worden speciaal voor scholen gespeeld, waarbij de leerlingen een kunsteducatief programma krijgen.
Hierdoor komen honderdduizenden kinderen uit alle windstreken en lagen van de Nederlandse bevolking in aanraking met kunst.
Deze belangrijke functie komt wellicht de komende jaren hevig onder druk te staan. Daarom is er namens deze gezelschappen het filmpje gemaakt:
'kinderen vragen om kunst'.

Wat dreigt er?
• afschaffing van de Cultuurkaart, die het theater voor jongeren en scholen aantoonbaar toegankelijker maakt
• een BTW verhoging waardoor theater 13% duurder wordt voor publiek, theaters en scholen (scholen kunnen geen btw terugvragen)
• opheffing van een aantal jeugdtheatergezelschappen, terwijl de budgetten gezien het aantal kinderen in Nederland nu al laag zijn
• een vermindering van het draagvlak voor de kunsten in de toekomst omdat kinderen niet meer "leren proeven"
• een samenleving waarin kinderen niet worden aangesproken op hun verbeeldingskracht

HELP DAT VOORKOMEN

Namens de gesubsidieerde jeugdtheater en -dansgezelschappen in Nederland

Klik hier voor een link en test je muzische grondhouding

Geen opmerkingen: